MALAYSIA | SLOVENSKO | VEĽKÁ BRITÁNIA | OMÁN

Metóda

 • Vzácna, tisícročiami tradovaná veda a medicína, ktorá vychádza z poznatkov, exaktných a logických postupov a riešení. Takto odpradávna slúžiaca kráľovským rodinám, panovníkom, činiteľom a inštitúciám, ktoré hýbali svetom.
 • Špecifická medicína a metóda, s terapiami pre zveľadenie života. Dokáže vyliečiť aj najzávažnejšie či bežne nevyliečiteľné choroby, vyriešiť a objasniť rôzne existenčné problémy a situácie.
 • Nespája sa však so žiadnymi konvenčnými formami medicíny, alternatívnych liečiteľov, numerológie, ezoteriky, veštcov, šarlatánov či feng-shui a pod.
 • Počet ľudí-riešiteľov, ktorí vedia túto metódu správne vykonávať, je vysoko celosvetovo limitovaný.
 • Komplexné a vysoko efektívne riešenia životných problémov, z oblastí: zdravotných, duševných, finančných, ale aj medziľudských vzťahov. Odstránenie ich priamej príčiny a okolností, ktoré ich spôsobujú. Zabezpečenie osobnej ochrany a priestorov.
 • Individuálny prístup k riešeniam. Prirodzené vytvorenie balansu a životnej stability.
 • Na mieru šité riešenia, či liečba sú osobite vytvárané v závislosti od špecifických potrieb a okolností každého klienta.
 • Viac...
 • Priame eliminovanie pôvodu problému, ktorý mohol vzniknúť vnútornými alebo vonkajšími narušeniami, blokmi, záťažami, ale aj vplyvom okolia na klienta.
 • Aplikovanie exkluzívnych, hodnotných a vzácnych poznatkov a exaktných postupov starodávnej, tradičnej vedy a medicíny pochádzajúcej z juhovýchodnej Ázie.
 • Metóda s celosvetovo vysoko limitovanou dostupnosťou. Spôsob metódy je bezdotykový, neinvazívny a bez vedľajších negatívnych účinkov. S možnosťami riešení na diaľku.
 • Postup, priebeh a výsledok riešenia je nastavený presne a pre najvyšší prospech a spokojnosť klienta.
 • Efektivita a výsledok riešenia závisí od klientovej spolupráce, trpezlivosti a odhodlania.
 • Je striktne dodržiavaná dôvernosť informácií každého klienta.
 • Dostupnosť bez akejkoľvek diskriminácie. Prijatý bude ktokoľvek odhliadnuc od jeho sociálno-ekonomických okolností, veku, náboženského zaradenia či pôvodu požiadavky jeho problému. Avšak k otvoreniu a riešeniu problému sa pristupuje len pri plnom, serióznom rozhodnutí klienta svoj problém alebo aktuálny stav vyriešiť a odstrániť.

5 oblastí ( podstatných pre existenciu človeka )

Duševná rovnováha

 • Vnútorné zdravie a vyrovnanosť, ktoré tvoria emócie a charakter človeka
 • Eliminácia stresu, strachu, úzkosti, depresií, nespavosti, paniky
 • Korigovanie osobnostných vlastností, vyzdvihnutie potenciálu osobnosti
 • Nadobudnutie sebareflexie
 • Zničenie spirituálnych externých napadnutí a vplyvov - exorcizmus

Mentálna rovnováha

 • Zdravá psychika, osobný rozvoj a rast
 • Dosiahnutie zdravého a pevného sebavedomia
 • Využitie svojho maximálneho mentálneho potenciálu
 • Budovanie psychickej odolnosti, mentálnej disciplíny, koncentrácie (zvládať záťaž, regulovať vplyvy emócií)

Fyzická rovnováha (Zdravie)

 • Funkčné zdravie tela a jeho vnútorných a vonkajších orgánov
 • Odstránenie zdravotných problémov a chorôb akéhokoľvek druhu
 • Vyváženie celkového fyzického stavu, kondície, nadobudnutie sily a pružnosti
 • Zvýšenie vitality

Finančná rovnováha

 • Finančná stabilita – prirodzené zabezpečenie seba aj svojej rodiny
 • Osobná sebarealizácia a rast, zamestnanosť, kariérny postup
 • Stanovenie priorít a cieľov, maximálne využitie svojho potenciálu a schopností pre ich dosiahnutie
 • Stabilizácia a zlepšenie podnikateľského prostredia

Sociálna rovnováha (Medziľudské vzťahy)

 • Dosiahnutie zdravých, prirodzených, láskyplných a harmonických vzťahov v partnerskom a rodinnom živote, na pracovisku, v okruhu priateľov a známych
 • Upevnenie a vyváženie postavenia a interakcii v spoločnosti
 • Zlepšenie komunikácie v kruhu rodiny, s partnerom, priateľmi či kolegami
 • Čistenie priestorov (obytných, pracovných/podnikateľských)
 • Eliminovanie všetkých narušení priestoru, neprosperity, disharmónie či ohrozenia, spirituálnych vonkajších atakov.
 • Zabezpečenie plnej ochrany priestoru, naplnenie pokojom, prosperitou, láskou, harmóniou a šťastím. Vzniknú dobré vzťahy, spokojnosť žitia v priestore. Vhodná energia a pevný základ pre úspešný biznis, či pracovisko.
 • Pre komplexné zdravie a životnú stabilitu je potrebné mať v rovnováhe všetky oblasti podstatné pre existenciu človeka.
 • Máte balans, stabilitu a kontrolu nad dianím vo svojom živote?
 • Ste si istý Vašimi osobnými rozhodnutiami, ale aj tými, ktoré sa tykajú Vašej rodiny, zamestnania alebo podnikania?
 • Ste odolný voči stresu, záťaži a vplyvu emócii?
 • Obmedzujú vás zdravotné problémy a choroby, psychická slabosť, trápia vzťahové otázky či finančná nestabilita?
 • Ak máte pocit, že nie je rovnováha vo všetkých oblastiach Vášho života, môžeme spoločne pracovať na zlepšení tých, ktoré sa tykajú práve Vás.

Kontakt

portrait
+421 918 301 821
© Copyright 2020 mariamlareine.com. All rights reserved.